Посебно сметководство

Печати

Приходи по одделенија 01.01.2017 - 30.06.2017
Трошоци по одделенија 01.01.2017 - 30.06.2017

Приходи по одделенија 01.01.2016 - 31.12.2016
Трошоци по одделенија 01.01.2016 - 31.12.2016

Приходи по одделенија 01.01.2015 - 31.12.2015
Трошоци по одделенија 01.01.2015 - 31.12.2015

Приходи по одделенија 01.01.2014 - 31.12.2014
Трошоци по одделенија 01.01.2014 - 31.12.2014

Заклучен лист до 31.12.2012
Заклучен лист до 31.12.2013

Share/Save/Bookmark