Postapki i_proceduri Gradezni dozvoli 

Ниво на корисникот: / 0
НајлошоНајдобро 

Актуелно - Актуелности

 MG_8351_resize  MG_8352_resize

Вчера, 25.12.2014 Советот на Општина Делчево ја одржа Дваесет и третата седница. Седницата се одржа во во  салата на  ООУ „Ванчо Прке“-Делчево, со почеток во  14.00 часот.

За седницата беа предложени 26 точки на дневен ред, а воедно Претседателот на Советот г-дин Драган Христов даде предлог за уште една дополнителна точка – Одлука за давање на согласност за почеток и завршеток на работно време на ОЈУДГ „Весели Цветови“.

Точките по однос на Буџетскиот календар, Предлог-Буџет на Општина Делчево за 2015 година и Предлог-  Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Делчево за 2015 година беа образложени од страна на Анка Христова-раководител на Одделението за финансиски прашања.

 MG_8353_resize  MG_8357_resize

Буџетот на Општина Делчево за 2015 година изнесува 296.642.800 денари и е планиран согласно законските рамки и врз основа на досегашниот тренд на анализа на наплатата на изворните приходи, приходи согласно анализата на историските податоци како и предвидувањата за очекувани приходи на одделението за Финанскиски прашања при Општина Делчево.

Буџетот на Општина Делчево е составен од основен буџет, буџет на дотации, буџет на донации, буџет на самофинансирачки активности и буџет на кредити.

Приходите на буџетот на општината за 2015 година се планирани во износ од 296.642.800 денари и домашни приливи во износ од 54.676.000 денари.

Даночни приходи

39.388.000

13,2%

Неданочни приходи

14.692.360

5%

Трансфери и донации

61.635.740

21%

Капитални приходи

4.400.000

1,5%

Приходи од дотации

121.850.700

41%

Приливи од заеми

54.676.000

18,3

ВКУПНО:

296.642.800

100%

 

Даночните приходи во 2015 година се планираат во износ од 39.388.000 денари и структурата на овие даночни приходи е следната:

Данок од доход, добивка и од капитални добивки

1.620.000

4%

Даноци од имот

16.200.000

41,4%

Даноци од специфични услуги

21.348.000

54%

Такси за користење или дозволи за вршење дејност

220.000

0,6%

ВКУПНО:

39.388.000

100%

 

Структурата на неданочните приходи за 2015 година во вкупниот буџет на Општина Делчево изгледа вака:

Такси и надоместоци

11.776.000

Административни такси и надоместоци

876.360

Други владини услуги

100.000

Други неданочни приходи

1.800.000

ВКУПНО:

14.692.360

 

Учеството на трансферите од други нивоа на власт и донациите од странство во вкупниот Буџет на Општина Делчево за 2015 година се застапени со износ од 183.486.440 или 61,8%.

Средствата за блок дотации кои служат за остварување на надлежностите во образованието, детска заштита и културата , се утврдени од надлежните министерствасогласно законската регулатива и фискалната политика утврдена од Владата на РМ.

Вкупните расходи на Општината за 2015 година изнесуваат 296.642.800 денари и со тоа се запазува буџетското начело на балансирани приходи и расходи. Истите се утврдени по одредени намени и видови согласно економската класификација на расходи.

40

Плати и надоместоци

127.738.500

43,1%

41

Резерви и недефинирани расходи

200.000

0,1%

42

Стоки и услуги

50.805.600

17,1%

46

Субвенции и трансфери

3.038.200

1%

47

Социјални бенефиции

900.000

0,3%

48

Капитални расходи

113.960.500

38,4%

 

ВКУПНО:

296.642.800

100%


 MG_8358_resize  MG_8367_resize

Капиталните расходи кои се планирани во износ од 113.960.500 денари или 38,4% во најголем дел се однесуваат на изготвување на проекти, изградба на улици и патишта и реконструкција на улици и патишта како во урбаниот така и во руралниот дел на општината. Овие расходи се во функција на подобрување на инфраструктурата на општината.

Капиталните расходи во основниот буџет изнесуваат 35.830.00 денари или 42,2% во вкупните расходи во основниот буџет, додека учеството на расходите планирани за градежнни објекти во вкупните капитални расходи во основниот буџет изнесува 95%. Сето тоа укажува дека Буџетот на Општина Делчево за 2015 година има развојна компонента а која подетално е искажана во посебниот дел од Буџетот по поодделни програми и потпрограми искажани преку развојните програми кои веќе се донесени од Советот.

 MG_8369_resize  MG_8371_resize

Љубен Ефтимовски-Раководител  на регионален центар за управување со кризи, детално ја образложи Предлог-Одлуката за донесување на процена на загрозеноста на подрачјето на општина Делчево од сите ризици и опасности.

Сашко Ивановски-Директор на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево ги образложи точките 5,6 и 7 односно:

  • Предлог-Мислење на Програмата за реализација на ученичка екскурзија низ РМ за ученици од 3 одделение при ООУ „Ванчо Прке“ – Делчево бр.10-431/1 од 20.11.2014;
  • Предлог-Мислење на Програмата за реализација на ученичка екскурзија низ РМ за ученици од 6 одделение при ООУ „Ванчо Прке“ – Делчево бр.10-432/1 од 20.11.2014;
  • Предлог-Мислење на Програмата за реализација на ученичка екскурзија низ РМ за ученици од 9 одделение при ООУ „Ванчо Прке“ – Делчево бр.10-433/1 од 20.11.2014.

Предлог-Одлуката за давање согласност за употреба на името ДЕЛЧЕВО во името на Училишниот спортски клуб КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ДЕЛЧЕВО од Делчево
ја образложи Димитар Видимлиски – Зам. Директор на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево. 

 MG_8372_resize  MG_8373_resize

Предлог-Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Делчево за 2015 година и Предлог-Програма  за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општински патишта и улици во Општина Делчево за 2015 година; 
Беа образложени од страна на  Звонко Атанасов-Советник за уредување на градежно земјиште;

Горан Петровски-Раководител на Одделението за  урбанизам ја образложи Предлог-Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Делчево за 2015 година;

Предлог-Програмата за управување со отпад за 2015 во општина Делчево детално беше образложена од страна на Крум Николовски-Раководител на Одделението за инспекциски надзор.

Од страна на Стојмир Мицевски-Самостоен референт за сообраќај и патишта беа образложени од 13 до 24 во кои се опфатени  Предлог-Одлуките за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација со различна намена.

Тони Стоименовски-Советник за ЛЕР детално го образложи значењето од усвојувањето на Предлог-Одлуката  за  одвојување на средства за финансиско учество на општина Делчево во имплементација на проектот “Пристапност до туристички, историски и археолошки локалитети и знаменитости во ИПР со цел создавање на интегрирана туристичка понуда“

Share/Save/Bookmark

Коментирај

Коментари кои не се поврзани со текстот што е објавен, нема да се објавуваат.
Коментари кои содржат навредлива содржина по било која основа нема да се објавуваат.
Коментари кои содржат несоодветни зборови нема да се објавуваат.
Коментари кои се упатени на други коментари а се со содржина која не е поврзана со содржината на текстот на статијата нема да се објавуваат.


Последни актуелни информации

Објавено на 04 Март 2020, 15.15 од Д.Чапевски
-36------ Советниците на денешната редовна 36 Седница на Советот го усвоија Заклучокот за извршувањето на Буџетот за последниот квартал за 2019  кој изнесува 87,5%, односно од вкупно планираните приходи од...
Објавено на 04 Март 2020, 09.45 од Д.Чапевски
2020-03-04-08-47-01 Девет нови контејнери, денеска се поставија во најоддалеченото село во Општина Делчево, Разловци, со што за прв пат ова село добива садови за собирање комунален отпад. Локациите каде се поставени...
Објавено на 04 Март 2020, 09.15 од Д.Чапевски
2020-03-04-08-42-29 Општина Делчево е дел од заедничката Програма на Советот на Европа и ЕУ, РОМАКТЕД, што значи Програма за промовирање добро владеење и зајакнување на Ромите на локално ниво“. Програмата е наменета за...
Објавено на 02 Март 2020, 11.50 од Д.Чапевски
2020-03-02-10-54-56  Градоначалникот на Општина Делчево, Горан Трајковски, денеска во Владата на РСМ заедно со градоначалниците од 80 општини и градот Скопје, го потпиша Меморандумот за разбирање со општините за...
Објавено на 27 Февруари 2020, 14.02 од Д.Чапевски
2020-02-27-13-04-45 Согласно со насоките од Генералниот секретаријат од Владата на Република Северна Македонија, Општина Делчево ги известува сите вработени во Општина Делчево и локалните институции и претпријатија,...
Објавено на 27 Февруари 2020, 12.24 од Д.Чапевски
2020-02-27-11-39-38 Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.199/2014,42/2015,44/2015,193/2015,31/16,163/16 и 64/18), Градоначалникот на Општина Делчево го донесува...
Објавено на 26 Февруари 2020, 14.43 од Д.Чапевски
----36------- Врз основа на член 39 став 2 ичлен 48 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр. 5/2002), како и член 25 став 2 од Статутот на Општина Делчево (“Сл. гласник на Општина Делчево“...
Објавено на 25 Февруари 2020, 13.15 од Д.Чапевски
2020-02-25-12-16-56 Наставници од трите образовни институции од градот денеска присуствуваа на обуката за родова сензибилизација на наставниот кадар организирана од Општина Делчево и Комисијата за еднакви можности меѓу...
Објавено на 24 Февруари 2020, 11.42 од Д.Чапевски
2020-02-24-10-45-09 Кои се надлежностите на една опшптина, дали има екопатроли, каде ќе се наоѓа филтер- станицата за вода во Делчево и како изгледа еден работен ден на градоначалникот, беа само дел од прашањата што ги...
Објавено на 24 Февруари 2020, 08.35 од Д.Чапевски
2020-02-24-07-36-21 Согласно со Програмата за еднакви можности на жените и мажите на Општина Делчево и работа на КЕМ за 2020 година, Комисијата за еднакви можности на жените и мажите при Советот на Општина Делчево,...
Објавено на 23 Февруари 2020, 12.15 од Д.Чапевски
-76-    Планинари од Делчево, Берово и Пехчево, заедно со претставници од институции и здруженија на граѓани од Делчево и соседните општини учествуваа на планинарскиот марш на планината Голак...
Објавено на 21 Февруари 2020, 13.27 од Д.Чапевски
2020-02-21-12-29-33 Учениците и наставниците од ООУ „Ванчо Прке“ во соработка со Јавната локална библиотека „Илинден“ денеска го одбележаа Светскиот ден на мајчиниот јазик. По тој повод беше одржана  пригодна културна...
Објавено на 21 Февруари 2020, 09.32 од Д.Чапевски
2020-02-21-08-35-28  Екипи на ЈКП „Брегалница“ деновиве активно работат на расчистување на селските гробишта во селата Тработивиште и Разловци. Покрај редовните активности за редовно чистење и одржување на јавните...
Објавено на 20 Февруари 2020, 09.27 од Д.Чапевски
2020-02-20-08-29-26 Прв пат по повеќе од една деценија, набавени се нови садови за отпад во Општина Делчево. За подобрување на состојбата со управување на отпадот, Општина Делчево набави 23 контејнери вредни 371.000...
Објавено на 18 Февруари 2020, 13.39 од Д.Чапевски
2020-02-18-12-41-17 Единицата за управување со проектот „Водоснабдување на Делчево“ на својот шести состанок ги даде проекциите за реализација на инфраструктурниот дел од проектот. На состанокот главна тема беше...
Објавено на 18 Февруари 2020, 08.06 од Д.Чапевски
------76---- По повод 76-годишнината од Февруарскиот поход, Општина Делчево организира планинарски марш до планината Голак на ден 23.02.2020. За таа цел, Општина Делчево  ги повикува граѓаните, здруженијата,...
Објавено на 14 Февруари 2020, 12.00 од Д.Чапевски
2020-02-14-11-02-59  Интензивно се работи на изградбата на пристапните рампи на првиот пешачки мост на реката Брегалница. Согласно со проектот, пристапните рампи на пешачкиот мост се составени од пешачка рампа и скали...
Објавено на 13 Февруари 2020, 14.00 од Д.Чапевски
2020-02-13-13-05-55 Со изградба на кровната конструкција, денеска започна втората фаза од доизградбата на соборниот храм „Свети Кирил и Методиј“ во Делчево. Работите треба да завршат за два месеци, а средствата за...
Објавено на 12 Февруари 2020, 14.05 од Д.Чапевски
2020-02-12-13-06-50 Во рамките на Програмата за изградба на нови објекти и за реконструкција, санација и адаптација на постојните објекти што ги користат националните установи од областа на културата за 2020 година,...
Објавено на 11 Февруари 2020, 11.52 од Д.Чапевски
2020-02-11-10-54-46 Во работна посета на Општина Делчево денеска престојува заменик- амбасадорот на Сојузна Република Германија во земјава, Ото Граф, при што беше остварена средба со градоначалникот Горан Трајковски....

Посетеност

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДенес19
mod_vvisit_counterВчера733
mod_vvisit_counterОваа недела2828
mod_vvisit_counterПретходна недела1665
mod_vvisit_counterОвој месец5347
mod_vvisit_counterПретходен месец15947
mod_vvisit_counterВкупно3562744

Присутни online: 10
Ваша IP: 18.204.227.34
,
Денес: Мај 15, 2021